El nostre equip està format per un grup de professionals i col·laboradors en els diversos aspectes del diagnòstic i la gestió ambiental. La llarga experiència del nostre equip humà en projectes de xarxes de control de la major part de conques hidrogràfiques de la Península Ibèrica, ens ha dut a treballar de manera compacta i fiable en aquest tipus d’estudis.


Pepita Nolla i Querol. Directora.

Llicenciada en Biologia, la meva carrera professional s’ha desenvolupat en l’àmbit de la limnologia i la qualitat ecològica de rius, embassaments i llacs. Especialista en diatomees, fitoplàncton i cianobacteris en aigües continentals, he participat en múltiples projectes d’avaluació de l’estat ecològic de rius, llacs i embassaments en implementació de la Directiva Marc de l’Aigua, així com en l’aplicació d’índexs biològics basats en diatomees i fitoplàncton per a diverses empreses i confederacions hidrogràfiques.

[ResearchGate]

.

.

Núria Pou Solà. Analista.

Graduada en biologia. Analista de diatomees. El meu recorregut professional sempre ha estat lligat a la microscòpia, l’estudi de comunitats i als ecosistemes aquàtics, tant d’aigües continentals com marines. També m’agrada molt la divulgació i així incloure la ciutadania a la ciència. Recentment he participat en alguns projectes d’avaluació de l’estat ecològic de rius de Catalunya com analista de diatomees, però continuo i continuaré formant-me de tot el que hi ha per aprendre d’aquest món microscòpic.

[LinkedIn]

.

Judith Solé Bertran. Analista.

.

.

Núria Llauradó Nolla. Tècnic de laboratori.

Estudiant de biologia. M’encarrego principalment de les tasques de laboratori i he col·laborat en campanyes de mostreig de diatomees i macroinvertebrats a conques catalanes. Actualment compagino la feina a Phytolab amb el Treball de fi de grau sobre l’efecte del canvi climàtic en vegetació de congesteres pirinenques.

.

.COL·LABORADORS

Soraya Hernández Llamas. Analista.

Graduada en Biologia. Analista de fitoplàncton i diatomees. Em vaig endinsar al món microscòpic amb el projecte OstreoRisk (ICM-CSIC) sobre les proliferacions de microalgues del gènere Ostreopsis associades a mortalitats massives de fauna marina i a períodes puntuals de toxicitat en humans. Actualment estic especialitzada en l’avaluació de l’estat ecològic de rius, llacs i embassaments amb l’ús de diferents d’indicadors biològics (diatomees, fitoplàncton i cianobacteris). Amb constant curiositat i inquietuds per aprendre sobre el món natural que ens envolta.

 

.

.

Mª Carmen Trapote. Analista.

Llicenciada en Ciències Ambientals, diplomada en Enginyeria industrial i doctora en paleoecologia. Estic especialitzada en l’avaluació de canvis i impactes ambientals mitjançant l’ús de diatomees i pol·len com a indicadores biològics de canvi. Em fascina la natura i tot allò que te a veure amb ella, per això em mantinc en constant formació i aprenentatge.

[LinkedIn]

.

.

Enric Aparicio

Doctor en Biologia. Especialista en ictiologia i ecologia de rius, llacs i embassaments. Ha desenvolupat projectes relacionats amb la determinació de l’estat ecològic, estudi i conservació de la ictiofauna continental, cabals ecològics, connectivitat fluvial, plans de gestió de pesca i projectes de restauració i millora de l’hàbitat fluvial. També té gran experiència en implementació de la Directiva Marc de l’Aigua i l’aplicació d’índexs biòtics per a la determinació de l’estat ecològic.

 [ResearchGate]

.

Rafel Rocaspana

Doctor en Biologia. Especialitzat en ictiologia d’aigües continentals i gestió del medi aquàtic. Ha desenvolupat projectes relacionats amb la gestió de la ictiofauna i la caracterització de l’estat ecològic de les masses d’aigua. També té gran experiència en avaluació ambiental, estudis ambientals relacionats amb estructures hidràuliques i explotació de recursos naturals.

[ResearchGate]

.

Roger Guillem

Llicenciat en Biologia. S’ha especialitat en estudis sobre el medi natural, en especial pel que fa a la cartografia de vegetació i d’hàbitats, inventaris de vegetació en parcs i jardins, censos i conservació d’avifauna dels secans i estudis paisatgístics. També ha participat en treballs d’avaluació ambiental, gestió del medi aquàtic, determinació de l’estat ecològic i en estudis d’ictiofauna continental.