El nostre equip està format per un grup de professionals i col·laboradors en els diversos aspectes del diagnòstic i la gestió ambiental. La llarga experiència del nostre equip humà en projectes de xarxes de control de la major part de conques hidrogràfiques de la Península Ibèrica, ens ha dut a treballar de manera compacta i fiable en aquest tipus d’estudis.


Pepita Nolla i Querol. Directora.

Llicenciada en Biologia, la meva carrera professional s’ha desenvolupat en l’àmbit de la limnologia i la qualitat ecològica de rius, embassaments i llacs. Especialista en diatomees, fitoplàncton i cianobacteris en aigües continentals, he participat en múltiples projectes d’avaluació de l’estat ecològic de rius, llacs i embassaments en implementació de la Directiva Marc de l’Aigua, així com en l’aplicació d’índexs biològics basats en diatomees i fitoplàncton per a diverses empreses i confederacions hidrogràfiques. [ResearchGate]

 

 

 

 

 

 

Xavier Benito Granell. Analista
Llicenciat en Biologia i Ciències Ambientals, i doctor en Canvi Climàtic. Estic especialitzat en l’estudi d’organismes aquàtics (diatomees i foraminífers) per avaluar l’estat ecològic de masses d’aigua continentals i de transició (llacs, llacunes, estuaris i rius). La meva carrera professional ha estat vinculada a la recerca del canvi ambiental i climàtic, gestió i educació dels ecosistemes aquàtics, i estic sempre obert a nous reptes professionals. Participo activament en diverses organitzacions internacionals en l’àmbit de les ciències ambientals i canvi global fomentant la divulgació científica com a eina de transformació de la societat. 

[Web Personal]

 

 

 

 

COL·LABORADORS

Soraya Hernández Llamas. Analista.

Graduada en Biologia. Analista de fitoplàncton i diatomees. Em vaig endinsar al món microscòpic amb el projecte OstreoRisk (ICM-CSIC) sobre les proliferacions de microalgues del gènere Ostreopsis associades a mortalitats massives de fauna marina i a períodes puntuals de toxicitat en humans. Actualment estic especialitzada en l’avaluació de l’estat ecològic de rius, llacs i embassaments amb l’ús de diferents d’indicadors biològics (diatomees, fitoplàncton i cianobacteris). Amb constant curiositat i inquietuds per aprendre sobre el món natural que ens envolta.

 

 

 

 

Mª Carmen Trapote. Analista.

Llicenciada en Ciències Ambientals, diplomada en Enginyeria industrial i doctora en paleoecologia. Estic especialitzada en l’avaluació de canvis i impactes ambientals mitjançant l’ús de diatomees i pol·len com a indicadores biològics de canvi. Em fascina la natura i tot allò que te a veure amb ella, per això em mantinc en constant formació i aprenentatge.

[LinkedIn]

 

 

Enric Aparicio

Doctor en Biologia. Especialista en ictiologia i ecologia de rius, llacs i embassaments. Ha desenvolupat projectes relacionats amb la determinació de l’estat ecològic, estudi i conservació de la ictiofauna continental, cabals ecològics, connectivitat fluvial, plans de gestió de pesca i projectes de restauració i millora de l’hàbitat fluvial. També té gran experiència en implementació de la Directiva Marc de l’Aigua i l’aplicació d’índexs biòtics per a la determinació de l’estat ecològic. [ResearchGate]

 

 

Rafel Rocaspana

Doctor en Biologia. Especialitzat en ictiologia d’aigües continentals i gestió del medi aquàtic. Ha desenvolupat projectes relacionats amb la gestió de la ictiofauna i la caracterització de l’estat ecològic de les masses d’aigua. També té gran experiència en avaluació ambiental, estudis ambientals relacionats amb estructures hidràuliques i explotació de recursos naturals. [ResearchGate]

 

 

 

Roger Guillem

Llicenciat en Biologia. S’ha especialitat en estudis sobre el medi natural, en especial pel que fa a la cartografia de vegetació i d’hàbitats, inventaris de vegetació en parcs i jardins, censos i conservació d’avifauna dels secans i estudis paisatgístics. També ha participat en treballs d’avaluació ambiental, gestió del medi aquàtic, determinació de l’estat ecològic i en estudis d’ictiofauna continental.