• Caracterització de floracions de cianobacteris potencialment productores de toxines.
  • Càlcul d’abundàncies de cianobacteris i identificació de las espècies potencialment productores de toxines.
  • Avaluació de la qualitat de les aigües de bany o de proveïment públic en base a l’abundància de cianobacteris, seguint les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
  • Anàlisis de cianotoxines en aigües de bany o de proveïment públic.