Els nostres exercicis d’intercomparació consten de tres proves:

  1. Identificació taxonòmica
  2. Recompte cel·lular i càlcul de densitat cel·lular
  3. Càlcul del biovolum

Materials de Referència Certificats

Aquests tipus de mostres són de rellevància per al progama anual dels sistemes de qualitat, atès que permeten el control dels assajos en diversos aspectes:

  • Validació
  • Precisió
  • Exactitud
  • Formació del personal
  • Reproductibilitat